UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017

01/12/2017

UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau:

tb-99-ubndh-tuy-n-d-ng-1 tb-99-ubndh-tuy-n-d-ng-2 tb-99-ubndh-tuy-n-d-ng-3 tb-99-ubndh-tuy-n-d-ng-4 tb-99-ubndh-tuy-n-d-ng-5

Nguồn tin: huyennampo.gov.vn