UBND huyện Nguyên Bình, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

09/10/2016

Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau:

1/ Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 05 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội (Lĩnh vực Văn hóa): 01 chỉ tiêu; Lĩnh vực TBXH: 10 chỉ tiêu.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 05 chỉ tiêu.

– Chức danh Trưởng công an xã: 04 chỉ tiêu.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2/ Phương thức tuyển dụng: 

– Thi tuyển đối với các chức danh: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường.

– Xét tuyển đối với chức danh: Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an xã.

3/ Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 05  tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Nhân trực tiếp tại phòng Nội vụ huyện (tầng 2 trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình, tổ dân phố 3 thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Chi tiết Thông báo  100/TB-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện Nguyên Bình về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: 

100_tb_ubnd_2016-page-001 100_tb_ubnd_2016-page-002 100_tb_ubnd_2016-page-003 100_tb_ubnd_2016-page-004 100_tb_ubnd_2016-page-005 100_tb_ubnd_2016-page-006 100_tb_ubnd_2016-page-007 100_tb_ubnd_2016-page-008 100_tb_ubnd_2016-page-009 100_tb_ubnd_2016-page-010 100_tb_ubnd_2016-page-011 100_tb_ubnd_2016-page-012 100_tb_ubnd_2016-page-014 100_tb_ubnd_2016-page-015 100_tb_ubnd_2016-page-016 100_tb_ubnd_2016-page-017 100_tb_ubnd_2016-page-018

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn