UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

02/11/2019

UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 người, trong đó:

– Vị trí Kế hoạch – Tài chính – Kế toán: 02 người

– Vị trí Kỹ thuật – thẩm định ngành Thủy lợi: 01 người

– Vị trí Kỹ thuật – thẩm định ngành Xây dựng: 02 người

– Vị trí Kỹ thuật – thẩm định ngành Giao thông: 02 người

– Vị trí Văn phòng: 01 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo 30/10/2019 đến hết ngày 28/11/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Như Thanh

Địa chỉ: số 588 khu phố Vĩnh Long 1, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.557.139

*****Thông báo chi tiết như sau:

UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: nhuthanh.thanhhoa.gov.vn