UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

11/07/2019

UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 145 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 120 chỉ tiêu.

– Nhân viên: 25 chỉ tiêu.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: phonggddtninhphuoc.edu.vn