UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

19/09/2019

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 139 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối mầm non: 94 chỉ tiêu

– Khối tiểu học: 45 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 20/09/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

– Địa điểm: tại phòng Nội vụ huyện Nông Cống.

*****Thông báo chi tiết như sau: 

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn