UBND huyện Phù Cát, Bình Định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

06/01/2018

UBND huyện Phù Cát, Bình Định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 326 chỉ tiêu, trong đó:

– Các trường THCS: 75 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên giảng dạy: 44 chỉ tiêu.

+ Viên chức làm công tác Văn thư, Thư viện, Thiết bị: 31 chỉ tiêu.

– Các trường Tiểu học: 181 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên giảng dạy: 159 chỉ tiêu.

+ Viên chức làm công tác Văn thư, Thư viện, Thiết bị: 22 chỉ tiêu.

– Các trường Mầm non: 70 chỉ tiêu Giáo viên giảng dạy.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Xét tuyển đặc cách.

*** Chi tiết kế hoạch như sau:

tuyen dung vien chuc-1 tuyen dung vien chuc-2

tuyen dung vien chuc-3 tuyen dung vien chuc-4 tuyen dung vien chuc-5

tuyen dung vien chuc-6 tuyen dung vien chuc-7 tuyen dung vien chuc-8

tuyen dung vien chuc-9 tuyen dung vien chuc-10 tuyen dung vien chuc-11 tuyen dung vien chuc-12 tuyen dung vien chuc-13 tuyen dung vien chuc-14

Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn