UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng

24/01/2018

UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng chức danh Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Số lượng: 02.

– Vị trí: Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 19/01/2018 đến hết ngày 08/02/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thong bao Thi tuyen chuc danh Chanh Thanh tra,Truong phong VHTT huyen PG-1

Thong bao Thi tuyen chuc danh Chanh Thanh tra,Truong phong VHTT huyen PG-2 Thong bao Thi tuyen chuc danh Chanh Thanh tra,Truong phong VHTT huyen PG-3 Thong bao Thi tuyen chuc danh Chanh Thanh tra,Truong phong VHTT huyen PG-4 Thong bao Thi tuyen chuc danh Chanh Thanh tra,Truong phong VHTT huyen PG-5

Nguồn tin: phugiao.binhduong.gov.vn