UBND huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

30/10/2018

UBND huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, gồm:

– Công chức Văn phòng – thống kê: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 07 chỉ tiêu.

– Công chức Tài chính – kế toán: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Tư pháp – hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – xã hội: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 08/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Tân.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB+3293+thi+tuyen+CC+cap+xa+(2)-1

TB+3293+thi+tuyen+CC+cap+xa+(2)-2 TB+3293+thi+tuyen+CC+cap+xa+(2)-3

TB+3293+thi+tuyen+CC+cap+xa+(2)-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TB+3293+thi+tuyen+CC+cap+xa+(2)-5

Nguồn tin: phutan.angiang.gov.vn