UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp

22/12/2016

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Quảng Ninh về việc xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2016. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, Quảng Bình thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 24 chỉ tiêu.Trong đó: Viên chức sự nghiệp giáo dục & đào tạo là 21 chỉ tiêu, viên chức sự nghiệp y tế là 02 chỉ tiêu và viên chức sự nghiệp Văn hóa – Thể thao là 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển đặc cách.

3. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn cụ thể: Xem Kế hoạch đính kèm (đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh (www.quangninh.quangbinh.gov.vn) và niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh).

4. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 23/12/2016 đến hết ngày 30/12/2016 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo để toàn thể nhân dân được biết.

**Tệp đính kèm: KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG