UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2018

19/05/2018

Ngày 15/5/2018, UBND huyện Quảng Ninh có Công văn số 131/TB-UBND thông báo nội dung Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2018 xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018. Nội dung như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 14 chỉ tiêu (Xem Phụ lục 2 đính kèm)

Trong đó:

+ Giáó viên Trung học cơ sở: 06 người;

+ Giáo viên Tiểu học: 01 người;

+ Giáo viên Mầm non: 07 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

– Xét tuyển đặc cách người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển: 08 chỉ tiêu.

– Xét tuyển đặc cách người tốt nghiệp thạc sỹ hoặc đại học loại giỏi, xuất sắc phù họp. với chuyên ngành cần tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức sự

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự xét tuyển đặc cách;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù họp với vị trí việc làm;

– Có đủ sức khỏe để làm việc;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển nhưng không trái với quy định củá pháp luật.

3:2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyến viên chức theo mẫu quy định;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường họp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu cỏ); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác.

Đối với các trường hợp có thời gian công tác, có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng có chuyên môn phù họp với vị trí chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng thì nộp thêm bản chụp (có chứng thực) sổ BHXH để xem xét tính vào thời gian tập sự và thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

g) Bản sao có chứng thực tất cả các Hợp đồng lao động.

h) 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại.

Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì kích thước 25cm X 30cm; hồ sơ dự tuyển không trả lại.

5. Lệ phí xét tuyển đặc cách:

Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

6. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 17/5/2018 đến 17 giờ ngày 23/5/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

7. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (tầng 3).

Điện thoại liên hệ: 0232.3872199 hoặc 0232.3872446.

8. Thời gian kiểm tra, sát hạch: Dự kiến từ ngày 02/6 – 09/6/2018.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thong bao0001-1

thong bao0001-2 thong bao0001-3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

thong bao0001-4

thong bao0001-5

Nguồn tin: quangninh.quangbinh.gov.vn