UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

15/05/2018

Ngày 26/4/2018, UBND huyện Quảng Ninh có Công văn số 97/TB-UBND thông báo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 24/4/2018 về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 06 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn cụ thể:

– 03 viên chức phụ trách Dân số – KHHGĐ các xã Vạn Ninh, Gia Ninh, Võ Ninh thuộc Trung tâm Dân số – KHHGĐ: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành dân số – y tế trở lên hoặc tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành khác, có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số.

– 01 viên chức phụ trách Dân 30 – KHHGĐ xã Hàm Ninh thuộc Trung tâm Dân số – KHHGĐ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành V tế công cộng, học định hướng dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ hoặc tốt nghiệp đại học trở lên các ngành khác, có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số.

– 01 viên chức theo dõi lĩnh vực chăn nuôi, thú y làm việc tại Trạm Khuyến nông: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: chăn nuôi, thú y.

– 01 viên chức phụ trách lĩnh vực Kỹ thuật môi trường kiêm công tác Văn phòng thống kê tổng hợp làm việc tại Ban quản lý các công trình công cộng: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: quản lý tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu.

4. Lệ phí xét tuyển: Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 02/5/2018 đến ngày 31/5/2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh, tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (tầng 3).

Điện thoại liên hệ: 0232.3872199 hoặc 0232.3872446.

7. Thời gian kiểm tra, sát hạch: Dự kiến từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2018.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

TB 97-2018

KH 40-2018-1 KH 40-2018-2

KH 40-2018-3 KH 40-2018-4

KH 40-2018-5 KH 40-2018-6 KH 40-2018-7 KH 40-2018-8 KH 40-2018-9

Nguồn tin: quangninh.quangbinh.gov.vn