UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp GDĐT năm 2016

28/11/2016

Document-page-001 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008 Document-page-009 Document-page-010 Document-page-011 Document-page-012

*** Tài liệu đính kèm: Chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn tin: pgdquangtrach.edu.vn