UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

14/06/2017

Ngày 05/6/2017, UBND huyện Quảng Trạch ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã.

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người.

– Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng tại phòng Nội vụ (theo giờ hành chính)

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14/6/2017 đến ngày 16/6/2017

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 19/7/2017

– Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

13

14 15

16 17

Nguồn tin: quangtrach.quangbinh.gov.vn