UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

09/05/2018

Ngày 03/5/2018, UBND huyện Quảng Trạch có Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 theo hình thức thi tuyển và kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển như sau:

1. Số lượng

– Thi tuyển: 11 vị trí, làm việc tại các xã: Quảng Hợp, Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Tùng (3), Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Trường, Quảng Tiến.

– Tiếp nhận không qua thi tuyển: 6 vị trí, làm việc tại các xã Quảng Lưu (2), Quảng Phương, Quảng Trường (2), Quảng Thạch.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Xem chi tiết tại Quyết định 928/QĐ-UBND đính kèm bài viết này.

3. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng tại Phòng Nội vụ(theo giờ hành chính)

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 18/5/2018

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 21/6/2018

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người

5. Thời gian, địa điểm thi tuyển và kiểm tra, sát hạch: dự kiến từ ngày 07/7/2018 đến ngày 08/7/2018, tại trường THCS Quảng Xuân.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

QĐ 928

QĐ 928 QĐ 928

QĐ 928 QĐ 928

QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928 QĐ 928

Nguồn tin: quangtrach.quangbinh.gov.vn