UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn năm 2018

14/05/2018

Ngày 7/5, UBND huyện Quốc Oai ban hành kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn của huyện Quốc Oai là: 01 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Chi huy trưởng Quân sự cấp xã; Cụ thể như sau: Việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện bằng hình thức xét tuyển, nguồn xét tuyển từ quy hoạch của xã, thị trấn. Hội đồng tuyển dụng xét các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chi huy trưởng Quân sự xã là người đạt các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Căn cứ kết quả xét tuyển, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả trúng tuyển; Căn cứ kết quả trúng tuyển, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn.

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: Thời gian tổ chức xét tuyển công chức giữ chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự dự kiến trong tháng 6/2018, sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Nội vụ.

*** Chi tiết Kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2018: Xin liên hệ đơn vị tuyển dụng

Nguồn tin: hanoi.gov.vn