UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

10/07/2018

UBND huyện Quỳ Hợp thông báo tuyển dụng viên chức các trường học thuộc huyện quản lý và các viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 38 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 24 chỉ tiêu.

– Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 06/07/2018 đến hết ngày 03/08/2018 trong giờ hành chính các ngày làm việc.

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ, UBND huyện Quỳ Hợp.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: 

UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018

** Tài liệu đính kèm: Đơn xin tuyển dụng

Nguồn tin: quyhop.gov.vn