UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao năm 2017

19/04/2017

UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao năm 2017 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn, chuyên ngành cần tuyển:

– 01 chức danh Huấn luyện viên, yêu cầu trình độ Đại học ngành Thể dục – thể thao.

– 01 chức danh Hướng dẫn viên, yêu cầu trình độ Đại học ngành Văn hóa học.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: UBND huyện Quỳnh Lưu (tại phòng Nội vụ).

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/4/2017 đến hết ngày 12/5/2017 (trong giờ hành chính); số điện thoại liên hệ: 023 8364 1257.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=75158947&doc=ubndhuynqunhlunghantuyndngvinchctrungtmvnha-ththaonm2017nhsau-170419045615&type=d]

Nguồn tin: quynhluu.nghean.gov.vn