UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng bổ sung hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019 (đợt 3)

17/10/2018

UBND huyện Sa Pa, Lào Cai tuyển dụng bổ sung hợp đồng giáo viên năm học 2018-2019 (đợt 3) như sau:

– Tổng số chỉ tiêu bổ sung: 64 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên Mầm non: 53 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: 08 chỉ tiêu.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

308signed_20181018014038140140Nguồn tin: sapa.laocai.gov.vn