UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

05/09/2017

UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 như sau:

thông báo nhu cầu hợp đồng giáo viên 370signed_20170831094115159150

Nguồn tin: sapa.laocai.gov.vn