UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

03/10/2017

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 Trưởng công an cấp xã.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 29/9/2017 đến 16h30 ngày 27/10/2017.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Sông Lô.

*** Chi tiết thông báo như sau:

EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-1

EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-2

EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-3 EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-4 EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-5 EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-6

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

EA393ED47AC7BC81E6AF621CE25AAFF3-7

Nguồn tin: songlo.vinhphuc.gov.vn