UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

09/02/2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ huy trưởng quân sự tại các xã: Nhạo Sơn, Hải Lựu, Yên Thạch.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/02/2018 đến 16 giờ 30 ngày 15/03/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Sông Lô, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-1

82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-2 82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-3

82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-4 82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-5

82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-6

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

82B8C00DFD62A77A157B63199E6A09CB-7

Nguồn tin: songlo.vinhphuc.gov.vn