UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

11/07/2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– 01 viên chức Quản lý thiết kế, giám sát thi công.

– 01 viên chức Kế hoạch – Tài chính.

– 01 viên chức Hướng dẫn viên văn hóa.

– 01 viên chức Kế toán.

– 01 viên chức Biên tập viên.

– 01 viên chức Phòng viên.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/07/2018 đến hết ngày 03/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Sông Lô.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018.1

Nguồn tin: songlo.vinhphuc.gov.vn