UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

05/12/2018

UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 44 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 32 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Trung tâm Hành chính công, trụ sở UBND huyện Tam Đảo.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-1

KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-2 KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-3

KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-4 KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-5

KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-6 KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-7 KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-8 KH so 217 ngay 03-12-2018 của UBND huyen-9

** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu đơn đăng ký

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Bì hồ sơ

Nguồn tin: tamdao.vinhphuc.gov.vn