UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018

14/08/2018

Mới đây, UBND huyện Tam Dương xây dựng Kế hoạch xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018 nhằm bổ sung đội ngũ công chức cho các xã, thị trấn.

Công tác xét tuyển công chức xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy trình được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chất lượng; người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật của nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 1 chỉ tiêu cho vị trí chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã An Hòa. Người trúng tuyển là người có tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu cần xét tuyển của chức danh công chức; đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại kế hoạch xét tuyển và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng tuyển người có bằng chuyên môn cao hơn; nếu bằng chuyên môn như nhau thì tuyển người có kết quả điểm học tập cao hơn; nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND huyện xem xét để quyết định người trúng tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ và thu lệ phí của thí sinh dự xét tuyển vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (giờ hành chính) từ ngày 14/8 – 14/9/2018.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1

2 3

4 5

6 7

** Tài liệu đính kèm:

Đơn dự tuyển

– Mẫu bìa hồ sơ

Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: tamduong.vinhphuc.gov.vn