UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

29/08/2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu, cụ thể:

– Công chức Trưởng công an xã Hoàng Lâu: 1 chỉ tiêu.

– Công chức Trưởng công an xã Duy Phiên: 1 chỉ tiêu.

– Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Duy Phiên: 1 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

Từ ngày 5/9/2017 đến 17h00 ngày 25/9/2017, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại phòng Nội vụ huyện Tam Dương.

*** Chi tiết thông báo như sau:

9301 2 3 4 5 6 7 8

** Tài liệu đính kèm: 

Sơ yếu lý lịch

Mẫu bìa hồ sơ

Đơn dự tuyển

Nguồn tin: tamduong.vinhphuc.gov.vn