UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

05/12/2018

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 10 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 61 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tam Dương.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

scan0147-1

scan0147-2 scan0147-3

scan0147-4 scan0147-5

scan0147-6 scan0147-7 scan0147-8 scan0147-9

** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu đơn đăng ký

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Bì hồ sơ

Nguồn tin: tamduong.vinhphuc.gov.vn