UBND huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

10/01/2019

UBND huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên mầm non: 32 giáo viên.

– Giáo viên THCS: 08 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua phỏng vấn chuyên môn, nghiệp vụ.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

11

12 13

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

14 15

16 17

18

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

19

Nguồn tin: pgdtamnong.edu.vn