UBND huyện Tam Nông, Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2017

20/12/2017

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục vào công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn năm 2017 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu cần tuyển: 74 viên chức, chia ra:

   – Các vị trí giáo viên Mầm non, tuyển 56 giáo viên.

   – Các vị trí giáo viên Tiểu học, tuyển 7 giáo viên gồm: 04 tiếng Anh, 03 Tin học.

   – Các vị trí giáo viên THCS, tuyển 9 giáo viên gồm: 02 Lý; 03 Văn; 02 Sử, 02 Tiếng Anh.

   – Các vị trí viên chức Thư viện, tuyển 02 viên chức: 01 Tiểu học; 01 THCS.

II. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

e) 02 bao thư có dán tem và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên hệ; 02 ảnh cỡ 4 x6.

Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (ngoài bì ghi đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ cho người đăng ký dự tuyển.

* Lưu ý: Bản chính của các bản sao nêu trên bắt buộc phải mang theo trong ngày xét tuyển (để đối chiếu hồ sơ).

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 17/01/2018. Kết thúc nhận hồ sơ lúc: 17giờ 00 ngày 17/01/2018.

2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tam Nông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Khóm 2, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: (0277). 3507828.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nguồn tin: pgdtamnong.edu.vn