UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019

24/10/2018

UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 11 giáo viên Mầm non hạng IV.

– Khối Tiểu học: 04 Thư viện viên hạng IV.

– Khối Trung học cơ sở: 04 Giáo viên Trung học cơ sở hạng III.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 07/11/2018.

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình, Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019-1

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019-2 Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019-3

Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019-4 Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019-5

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Vv chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 2018-2019

Nguồn tin: pgdthanhbinh.dongthap.edu.vn