UBND huyện Thoại Sơn, An Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

24/10/2018

Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn vừa ban hành thông báo 404 về thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2018 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu, gồm:

1. Công chức Văn phòng – thống kê: 06 chỉ tiêu.

2. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã): 07 chỉ tiêu.

3. Công chức Tài chính – kế toán: 01 chỉ tiêu.

4. Công chức Tư pháp – hộ tịch: 11 chỉ tiêu.

5. Công chức Văn hóa – xã hội: 13 chỉ tiêu.

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng của UBND các xã, thị trấn và các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh công chức xem phụ lục kèm theo).

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn công chức như sau:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

e) Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

4. Trường hợp người dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

IV. Các môn thi và hình thức thi:

1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

3. Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm thời gian 30 phút. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin (tin học) trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

V. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh cỡ 4×6, chụp trong thời gian gần nhất trong thời hạn 06 tháng tính từ thời điểm thông báo thi tuyển.

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh công chức thuộc UBND xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.

– Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 x 5 mm (ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

– Hồ đăng ký dự tuyển do phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn phát hành.

– Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

a. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ theo Thông báo số 623/TB-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018. (Đến hết ngày 08/11/2018)

b. Địa điểm nhận hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện, đường Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (trong khu hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện).

c. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/thí sinh.

VI. Thời gian thi:  Dự kiến trong tháng 12 năm 2018 (Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn sẽ thông báo sau).

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã – Phòng Nội vụ (địa chỉ: đường Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, số điện thoại: 0763. 879125) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ
( Ban hành kèm theo Thông báo  số 404/TB-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn )

1. Chức danh công chức Văn phòng – thống kê:

– Đối với công chức phụ trách Văn phòng, thống kê tổng hợp, lập kế hoạch (không bao gồm thống kê chuyên ngành) yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị văn phòng, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế – Luật; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Thông tin – Thư viện (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 53202, 63202, 73202); các ngành thuộc khối ngành về Tòa án và Thống kê (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 546, 646, 746); các ngành thuộc khối ngành về Máy tính và Công nghệ thông tin (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 548, 648, 748); các ngành thuộc khối Văn thư – Lưu trữ (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 53203, 63203, 73203; trừ nhóm ngành bảo tàng).

– Đối với công chức phụ trách công tác Tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Luật, Hành chính, Quản trị nhân sự, Khoa học quản lý, Quản lý công, Tôn giáo học, Nhân học, Tâm lý học; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Khoa học chính trị (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 73102).

2. Chức danh công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn):

– Đối với công chức phụ trách thực hiện nhiệm vụ Đất đai, tài nguyên, môi trường yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Quản trị kinh doanh bất động sản; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Khoa học trái đất (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 54402, 64402, 74402); khối ngành về Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 55109, 65109); khối ngành về qau3n lý tài nguyên và môi trường (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 78501).

– Đối với công chức phụ trách thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đô thị, giao thông yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Quản lý nhà đất, Quản lý công trình đô thị, Quản ký giao thông đô thị, Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Quản lý công trình đường thủy, Quản lý xây dựng, Quản lý dự án, Thủy lợi tổng hợp, Quản lý thủy nông; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 5510, 65101, 75101); khối ngành về Kiến trúc và xây dựng (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 558, 658, 758).

– Đối với công chức phụ trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về Nông nghiệp (bao gồm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm) và Xây dựng nông thôn mới (bố trí đối với xã) yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Phát triển nông thôn, Khuyến nông lâm, Quản lý nông trại, quản lý và kinh doanh nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Nông học, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm, Quản lý chất lượng lương thực thực phẩm.

3. Chức danh công chức Tài chính – kế toán:

– Đối với công chức được giao phụ trách Kế toán hoặc Kế toán trưởng ngân sách yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

-Đối với công chức thực hiện nghiệp vụ về Tài chính yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên các khối ngành Kinh tế học (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 73101); khối ngành kinh doanh (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 53401, 63401, 73401); khối ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 53402, 63402, 73402); khối ngành Kế toán – Kiểm toán (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 53403, 63403, 73403).

4. Chức danh công chức Tư pháp – hộ tịch:

Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Luật hoặc các ngành thuộc khối ngành về Pháp luật (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 738).

5. Chức danh công chức Văn hóa – xã hội:

– Đối với công chức thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên các ngành: Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Gia đình học, Việt Nam học, Du lịch, Kinh tế gia đình; hoặc các ngành thuộc khối ngành về Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 52201, 62201, 72201); khối ngành báo chí và truyền thông (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 53201, 63201, 73021); khối ngành Thể dục thể thao (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 58103, 68103, 78103).

– Đối với công chức thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên các ngành: Xã hội học, Luật học, Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Quản lý nhà nước, Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội, Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội, Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Giáo dục pháp luật, Y tế công cộng, Quản lý Y tế; khối ngành Khoa học xã hội và hành vi (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 531, 631, 731); khối ngành Dịch vụ xã hội (bao gồm các ngành nằm trong mã ngành: 567, 676, 776).

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN THOẠI SƠN NĂM 2018
STT Đơn vị Chức danh tuyển dụng Số lượng cần tuyển dụng  Ghi chú
1 UBND xã Tây Phú
( 01 chỉ tiêu )
Văn hóa – xã hội 1
2 UBND xã Vọng Thê
( 03 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
Tư pháp – hộ tịch 1
Văn hóa – xã hội 1
3 UBND thị trấn Óc Eo
( 04 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường 2
Tư pháp – hộ tịch 1
4 UBND xã An Bình
( 01 chỉ tiêu )
Văn hóa – xã hội 1
5 UBND xã Thoại Giang
( 02 chỉ tiêu )
Tư pháp – hộ tịch 1
Văn hóa – xã hội 1
6 UBND xã Bình Thành
( 03 chỉ tiêu )
Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 1
Tư pháp – hộ tịch 1
Văn hóa – xã hội 1
7 UBND thị trấn Núi Sập
( 01 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
8 UBND xã Định Mỹ
( 07 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 1
Tài chính – kế toán 1
Tư pháp – hộ tịch 2
Văn hóa – xã hội 2
9 UBND xã Vĩnh Phú
( 03 chỉ tiêu )
Tư pháp – hộ tịch 1
Văn hóa – xã hội 2
10 UBND xã Vĩnh Trạch
( 01 chỉ tiêu )
Văn hóa – xã hội 1
11 UBND xã Vĩnh Khánh
( 03 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 1
Tư pháp – hộ tịch 1
12 UBND xã Vĩnh Chánh
( 03 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 1
Văn hóa – xã hội 1
13 UBND thị trấn Phú Hòa
( 03 chỉ tiêu )
Văn phòng – khống kê 1
Tư pháp – hộ tịch 2
14 UBND xã Phú Thuận
( 03 chỉ tiêu )
Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 1
Tư pháp – hộ tịch 1
Văn hóa – xã hội 1
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 38

Nguồn tin: thoaison.angiang.gov.vn