UBND Huyện Thông Nông, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

21/10/2016

386,_TB-UBND_1_2016-page-001 386,_TB-UBND_1_2016-page-002 386,_TB-UBND_1_2016-page-003 386,_TB-UBND_1_2016-page-004 386,_TB-UBND_1_2016-page-005 386,_TB-UBND_1_2016-page-006 386,_TB-UBND_1_2016-page-007 386,_TB-UBND_1_2016-page-008 386,_TB-UBND_1_2016-page-009 386,_TB-UBND_1_2016-page-010 386,_TB-UBND_1_2016-page-011 386,_TB-UBND_1_2016-page-012 386,_TB-UBND_1_2016-page-013 386,_TB-UBND_1_2016-page-014

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn