UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018

04/04/2018

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 61 người, trong đó:

– Trưởng Công an: 08 người.

– Chỉ huy trưởng Quân sự: 06 người.

– Văn phòng – Thống kê: 05 người.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 06 người.

– Tài chính – Kế toán: 14 người.

– Tư pháp – Hộ tịch: 09 người.

– Văn hóa – Xã hội: 13 người.

2. Hình thức tuyển dụng:

– Thi tuyển: Đối với 5 chức danh công chức: Văn phòng – Thống kê, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính – Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội.

– Xét tuyển: Đối với 2 chức danh: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 23/03/2018 đến ngày 23/04/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thủy Nguyên,Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB Tuyen dung cong chuc xa-1

TB Tuyen dung cong chuc xa-2 TB Tuyen dung cong chuc xa-3

TB Tuyen dung cong chuc xa-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TB Tuyen dung cong chuc xa-5 TB Tuyen dung cong chuc xa-6

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn