UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

12/07/2017

UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và viên chức Đài phát thanh huyện năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 622 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức Đài phát thanh huyện: 02 chỉ tiêu.

– Viên chức Giáo viên mầm non: 552 chỉ tiêu.

– Viên chức Giáo viên tiểu học: 68 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Từ ngày 7/7/2017 đến hết ngày 3/8/2017 tại Phòng Nội vụ huyện Thủy Nguyên.

Đ/c: Đỗ Văn Kiên, điện thoại: 02253.973.155.

– Hồ sơ đã nhận không trả lại.

4. Phí dự tuyển: 300.000 đồng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB 168 tuyen dung vien chuc-1

TB 168 tuyen dung vien chuc-2 TB 168 tuyen dung vien chuc-3 TB 168 tuyen dung vien chuc-4

Nguồn tin: haiphong.gov.vn