UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 (bổ sung)

08/11/2018

UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 (bổ sung) như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 03 người.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 người.

– Tư pháp – Hộ tịch: 03 người.

– Văn hóa – Xã hội: 06 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 08/12/2018 (trong giờ làm việc).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: 

1

2 3

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

4

Nguồn tin: haiphong.gov.vn