UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

02/08/2017

UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 8 chỉ tiêu tại các xã: Tiên Cường, Quyết Tiến, Bạch Đằng, Cấp Tiến, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Bắc Hưng, Vinh Quang.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 2/8/2107 đến ngày 29/8/2017 tại phòng Nội vụ huyện.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3 4

Nguồn tin: haiphong.gov.vn