UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

08/06/2017

UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng công trình.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 2/6/2017 đến 17 giờ ngày 30/6/2017.

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ huyện.

4. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

TB 1281 - Thong bao tuyen dung vien chuc-1

TB 1281 - Thong bao tuyen dung vien chuc-2 TB 1281 - Thong bao tuyen dung vien chuc-3

TB 1281 - Thong bao tuyen dung vien chuc-4

Nguồn tin: haiphong.gov.vn