UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học năm 2018

08/11/2018

UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên Mầm non: 34 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Văn hóa cấp Tiểu học: 20 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tổng phụ trách Đội cấp Tiểu học: 06 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 05/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

21

22 23

24 25

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

26

Nguồn tin: haiphong.gov.vn