UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở năm 2018

08/11/2018

UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên Toán: 22 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Vật lý: 04 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Sinh: 07 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Hóa: 03 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Ngữ Văn: 05 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Địa lý: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 08 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 05/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

11

12] 13

14 15

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

16

Nguồn tin: haiphong.gov.vn