UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2018

05/12/2018

UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Kế hoạch – Tổng hợp: 02 người.

– Phòng Kỹ thuật – Thẩm định: 05 người.

– Phòng Tài chính – Kế toán: 02 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc, từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, tầng 3, cơ quan UBND huyện Triệu Sơn. Địa chỉ: Phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thong bao tuyen dung vien chuc Ban QLDA-1

Thong bao tuyen dung vien chuc Ban QLDA-2 Thong bao tuyen dung vien chuc Ban QLDA-3 Thong bao tuyen dung vien chuc Ban QLDA-4

Phuong an tuyen BQLDA-1 Phuong an tuyen BQLDA-2 Phuong an tuyen BQLDA-3

Phuong an tuyen BQLDA-4 Phuong an tuyen BQLDA-5 Phuong an tuyen BQLDA-6 Phuong an tuyen BQLDA-7 Phuong an tuyen BQLDA-8 Phuong an tuyen BQLDA-9

** Tài liệu đính kèm:

Bìa hồ sơ

– Đơn đăng ký dự thi

Mẫu lý lịch

Nguồn tin: trieuson.gov.vn