UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

23/11/2017

UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Đơn vị tuyển dụng: Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Văn Lãng.

2. Số lượng công chức và các chức danh tuyển dụng: 3 công chức, thuộc các vị trí, chức danh sau:

– Trưởng công an xã: 2 chỉ tiêu

– Chỉ huy trưởng quân sự: 1 chỉ tiêu.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian bán và nhận hồ sơ: từ ngày 10/11/2017 đến hết ngày 11/12/2017.

2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng. Số điện thoại liên hệ: 02053.880.908

Nguồn tin: http://baolangson.vn