UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

10/09/2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân dự cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

Chỉ huy Trưởng Quân dự xã Vạn Phước: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 10/09/2018 đến hết ngày 10/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh, số 469 – Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

180904 TUYEN DUNG CHI HUY TRUONG QUAN SU XA TB 934-1 180904 TUYEN DUNG CHI HUY TRUONG QUAN SU XA TB 934-2

Nguồn tin: vanninh.khanhhoa.gov.vn