UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2018

13/04/2018

UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Vạn Ninh năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức phụ trách công tác khuyến lâm.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/04/2018 đến hết ngày 12/05/2018.

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Vạn Ninh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

180411 Thong bao tuyen dung vien chuc TB 147-1

180411 Thong bao tuyen dung vien chuc TB 147-2 180411 Thong bao tuyen dung vien chuc TB 147-3

Nguồn tin:  vanninh.khanhhoa.gov.vn