UBND huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

09/08/2017

Uỷ ban Nhân dân huyện Văn Quan thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Chức danh Trưởng Công an: 04 chỉ tiêu.

2. Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 01 chỉ tiêu

(Có biểu chi tiết đăng kèm)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ:

– Không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Trình độ tin học: Chứng chỉ A trở lên;

– Trình độ chuyên môn:

+ Công chức Trưởng Công an xã: Có trình độ Trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành Công an trở lên, riêng đối với các xã khu vực III, có trình độ sơ cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành công an trở lên.

+ Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và tương đương trở lên.

4. Điều kiện khác: Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục 1, Mục 3 Phần III Kế hoạch này, phải là người có hộ khẩu thường trú tại xã có nhu cầu tuyển dụng và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3 và Điều 7 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

f) 05 phong bì có dán tem ghi rõ, đúng địa chỉ người dự tuyển.

2. Lưu ý:

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

– Mỗi thí sinh phải đăng ký và chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, chức danh tại 01 xã có nhu cầu tuyển dụng.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

a) Nội dung xét tuyển: xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 1, 3, 4, phần III của kế hoạch.

b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại phần III Kế hoạch này và theo Khoản 2, điều 20 của Nghị định 112/2011/NĐ ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 10/8/2017 đến hết ngày 10/9/2017.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 15/9/2017.

3. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Văn Quan, phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

4. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thu lệ phí tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo sau.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN

** Tài liệu đính kèm: Biểu số lượng, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: langson.gov.vn