UBND huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

09/07/2018

UBND huyện Văn Quan, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Văn Quan.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thong bao vv tuyen dung vien chuc nam 2018-1

*** Tài liệu đính kèm: Biểu chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng

Nguồn tin: vanquan.langson.gov.vn