UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên mầm non

13/06/2019

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 giáo viên Mầm non.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/06/2019 đến hết ngày 11/07/2019 (Trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

** Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: haiphong.gov.vn