UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017

18/01/2018

UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên Mầm  non, Tiểu học năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 71 giáo viên. Trình độ: có bằng Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên hoặc Trung cấp Giáo dục Mầm non trở lên.

– Giáo viên Tiểu học: 46 giáo viên. Trình độ: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tiểu học trở lên hoặc Cao đẳng Giáo dục Tiểu học trở lên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 12/02/2018, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

tuyen dung GV MN, Tieu học nam 2017 (1)-1

tuyen dung GV MN, Tieu học nam 2017 (1)-2 tuyen dung GV MN, Tieu học nam 2017 (1)-3 tuyen dung GV MN, Tieu học nam 2017 (1)-4

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn