UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

05/12/2018

UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 71 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 81 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

BE9333D547F609A73CA630CB68868383-1

BE9333D547F609A73CA630CB68868383-2 BE9333D547F609A73CA630CB68868383-3 BE9333D547F609A73CA630CB68868383-4

BE9333D547F609A73CA630CB68868383-5 BE9333D547F609A73CA630CB68868383-6 BE9333D547F609A73CA630CB68868383-7

BE9333D547F609A73CA630CB68868383-8 BE9333D547F609A73CA630CB68868383-9 BE9333D547F609A73CA630CB68868383-10

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

BE9333D547F609A73CA630CB68868383-11

Nguồn tin: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn