UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

04/12/2018

BND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 29 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 72 chỉ tiêu.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1-converted (2)-1

1-converted (2)-2 1-converted (2)-3

1-converted (2)-4 1-converted (2)-5

1-converted (2)-6 1-converted (2)-7 1-converted (2)-8 1-converted (2)-9

** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu đơn đăng ký

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Bì hồ sơ

Nguồn tin: yenlac.vinhphuc.gov.vn