UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

11/07/2018

UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Ban Quản lý dự án Xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp: 03 chỉ tiêu.

– Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất: 01 chỉ tiêu.

– Trạm Khuyến nông: 01 chỉ tiêu.

– Trung tâm Văn hóa – Thông tin thể thao: 03 chỉ tiêu.

 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/07/2018 đến hết ngày 03/08/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Lạc.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Vanban68961-11

** Tài liệu đính kèm:

– Bìa hồ sơ

– Đơn đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Xác nhận nhân sự

Nguồn tin: yenlac.vinhphuc.gov.vn