UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

07/06/2017

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/6/2017 đến ngày 06/7/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

11

12 13

14 15

16 17

18 19

21 22

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

20Nguồn tin: yenphong.bacninh.gov.vn